Pakiet 5 lub 8 sesji rozwojowych, w których skupimy się na takich aspektach jak:

SESJA 1 – Diagnoza sytuacji obecnej i obszarów do zmiany

SESJA 2 – Przyjrzenie się motywacji i wartościom

SESJA 3 – Odkrycie blokad emocjonalnych i praca z nimi

SESJA 4 – Praca z ograniczającym przekonaniami

SESJA 5 – Zaplanowanie procesu zmiany

 

Pakiet rozszerzony (8 sesji) obejmuje również pracę nad:

SESJA 6 – Praca z wewnętrznym krytykiem

SESJA 7 – Plan wdrażanej zmiany

SESJA 8 – Świadomość procesów i utrzymania rezultatów

Ilość sesji

5 sesji, 8 sesji