Kompleksowy 10-tygodniowy system rozwoju managera. Podczas szkolenia skupimy się na takich aspektach jak:

  • Rekrutacja
  • Prowadzenie zespołów
  • Motywowanie i Planowanie
  • Egzekwowanie i Kontrola procesów
  • Praca na targetach
  • Prowadzenie szkoleń
  • Kompetencje miękkie w zarządzaniu

W programie szkoleniowym zawarte są również:

Badanie FRIS® Style Myślenia wraz z omówieniem – 1h. Diagnoza Stylu FRIS® daje wgląd w naturalne predyspozycje badanej osoby, jej strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz wskazuje obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał.

TEST Badania kompetencji Harrisona wraz z omówieniem –  1,5h. Test jest profesjonalnym, skutecznym i innowacyjnym narzędziem diagnozy potencjału człowieka, jego mocnych stron, predyspozycji zawodowych i preferencji co do wykonywanej pracy, wyznawanych wartości oraz umiejętności interpersonalnych.

4 sesje coachingowe – ustalenie celów, kompetencji i planu (możliwe dokupienie większej ilości wedle uznania)